NƯỚC KHỬ TRÙNG - DIỆT KHUẨN VIKILL

VIKILL với cộng đồng

Thấu hiểu rằng nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp đều phải dựa trên sự tôn trọng lịch sử, văn hóa và trách nhiệm xã hội; trong các giai đoạn phát triển của mình, VIKILL nhất quán chính sách phát triển giàu tính nhân văn, coi trọng trách nhiệm đối với cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

Chính sách đó được hiện thực hóa bằng những hành động, chương trình cụ thể và trước hết là hướng đến những con người đang chịu thiệt thòi, khó khăn trong xã hội và hướng đến các địa phương nghèo trong cả nước:

  • Ủng hộ, tài trợ các chương trình từ thiện dành cho các em nhỏ mồ côi, các nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật...
  • Xây dựng trường học, nhà văn hóa cho các địa phương nghèo.
  • Trực tiếp đến thăm và trao quà cho những người dân vùng lũ Miền Trung, những người vùng sâu vùng xa, các huyện đảo nghèo....
  • Xây dựng, tái thiết, tu bổ các công trình văn hóa như đình, đền chùa...ở các địa phương.
  • Tổ chức "Hành trình Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn", trực tiếp đến thắp hương, dâng vòng hoa tưởng niệm tại các địa danh lịch sử như Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 Nam Lào, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc...