• AQUAQUICK 5LIT
  • AQUAQUICK 5LIT
  • AQUAQUICK 5LIT

AQUAQUICK 5LIT

250,000đ
300,000đ
- 17 %

Thêm vào giỏ

CHẤT TẨY RỬA DẦU MỠ SINH HỌC AQUAQUICK 2000

Thể tích: 5l          

Thành phần:   

Nước tinh khiết + AQUAQUICK GLOBAL BV - H à Lan

Công dụng:    

Sản phẩm tẩy rửa đa năng

Làm sạch dầu, mỡ (hydrocacbon) trong mọi vật liệu và môi trường.

Xử lí ô nhiễm dầu mỡ trong nước, đất, đường cống, máy móc, thiết bị.           

Sử dụng:         

+ Xịt trực tiếp bề mặt và môi trường muốn làm sạch.

+ Xịt trực tiếp tay để tẩy rửa dầu mỡ an toàn

Lưu ý: Không được uống.

Thông tin sản phẩm

CHẤT TẨY RỬA DẦU MỠ SINH HỌC AQUAQUICK 2000

Thể tích: 5l          

Thành phần:   

Nước tinh khiết + AQUAQUICK GLOBAL BV - H à Lan

Công dụng:    

Sản phẩm tẩy rửa đa năng

Làm sạch dầu, mỡ (hydrocacbon) trong mọi vật liệu và môi trường.

Xử lí ô nhiễm dầu mỡ trong nước, đất, đường cống, máy móc, thiết bị.           

Sử dụng:         

+ Xịt trực tiếp bề mặt và môi trường muốn làm sạch.

+ Xịt trực tiếp tay để tẩy rửa dầu mỡ an toàn

Lưu ý: Không được uống.