NƯỚC KHỬ TRÙNG - DIỆT KHUẨN VIKILL

Ông Vũ Văn Thâu giám đốc Vikill làm việc với 2 chuyên gia Nhật tại xưởng sản xuất

Chưa có ảnh nào !